Archiwa tagu: IKE

Nie licz na emeryturę z ZUS i OFE – historia polskiego systemu emerytalnego – cz.6

„Czyje są środki zgromadzone w OFE ?” Nasze czy nie nasze?

W poprzedniej części opracowania zajmowaliśmy się zagadnieniem działań rządu w ostatnich 5 latach odnośnie reformy OFE. Dziś pora zająć się zaanonsowanym zagadnieniem p.t.
„czyje są środki zgromadzone w OFE ?”.
Na logikę wydaje się że nasze ale nic bardziej błędnego.

Przypomnijmy co mówiła jedna z posłanek AWS, swego czasu żywo zaangażowana w projekt reformy OFE. Powiedziała to pewnemu publicyście publikującemu niestety swoje przemyślenia w tzw. mediach niszowych (przepraszam za to kreślenie osoby, które mają odmienne zdanie co do roli i zasięgu tych mediów :). Oto co powiedział ów gentleman czyli Stanisław Michałkiewicz na temat sławetnej rozmowy z czasów gdy projektowano założenia systemu OFE:

„ … Wprawdzie teoria głosi, że pieniądze zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych stanowią własność przyszłych emerytów, ale spokojnie możemy włożyć to między bajki. W 1997 roku zapytałem posłankę zwycięskiej AW„S”, panią Ewę Tomaszewską, czyją własnością są te pieniądze. Kiedy odpowiedziała, ze własnością ubezpieczonych, bardzo się ucieszyłem i wyraziłem przypuszczenie, ze gdyby taki delikwent zażądał wypłacenia sobie tych pieniędzy na, dajmy na to, podróż dookoła świata, to Otwarty Fundusz wypłaci mu je bez mrugnięcia okiem. Pani Tomaszewska odpowiedziała, że nie, że o tym nie ma mowy. – Jakże to – zapytałem zdziwiony. – Nie wypłacą właścicielowi na jego żądanie? – Bo każdy by tak chciał! – ucięła pani Tomaszewska. Więc nie miejmy żadnych złudzeń, bo rząd traktuje te pieniądze jako swoje – podobnie zresztą, jak właściciele owych Otwartych Funduszów Emerytalnych, którzy ciągną z nich bez żadnego ryzyka sutą prowizję. Bez żadnego ryzyka, bo charyzmatyczny premier Buzek zadbał o to, by gwarantem wypłacalności Otwartych Funduszy był… budżet państwa, czyli – my wszyscy, jako podatnicy. Zawsze bowiem jest tak, że najlepsze interesy robi się na przychylaniu nieba ludziom ubogim. „

Czytaj dalej

Nie licz na emeryturę z ZUS i OFE – historia polskiego systemu emerytalnego – cz.5

Kolejne reformy „reformy OFE” oraz aktualny stan prawny.

Na wstępie ostrzegam że wątek ten będzie nieco przydługi ale nie dało się go logicznie rozdzielić na więcej części stąd proszę o wyrozumiałość albo zaplanowanie sobie czytelniczej przerwy by nie męczyć zbytnio wzroku.

Po tym jak w poprzedniej części opracowania (cz. 4 ) zajęliśmy się hipotetyczną wysokością wypłat z OFE i przyjrzeliśmy się co bardziej charakterystycznym postaciom zamieszanym w reformę OFE powróćmy jeszcze na chwilę do korzeni reformy OFE czyli historycznych wydarzeń jakich byliśmy świadkami przy starcie systemu OFE w roku 1999 czyli trochę o kampanii OFE, o faktach i o mitach. Pod koniec cz. 2 opracowania dostępnej pod linkiem :
http://akademiaoszczedzania.pl/oszczedzanie-na-emeryture-system-emerytalny-2/
była mowa o obietnicach i zapewnieniach twórców reformy OFE u jej zarania (warto sobie przypomnieć jak ktoś nie dokładnie oglądał te wypowiedzi o reklamach nie wspominając).

Przez chwilę pójdźmy dalej tym tropem.
Kto jeszcze pamięta jak w roku 1999 prawie ze łzami w oczach minister finansów i wice premier rządu AWS (wtedy z ramienia Unii Demokratycznej czy może już Unii Wolności ?) Leszek Balcerowicz przekonywał nas z ekranu telewizora by ujawnić się i wyjść z szarej strefy (jeśli ktoś w swej głupocie tam się ukrywał przed miłościwym fiskusem) i uczciwie płacić podatki ze szczególnym uwzględnieniem składek emerytalnych oraz by pilnować pracodawców by ci rzetelnie płacili nasze składki emerytalne do ZUS i dalej do OFE. Legalna praca oraz wysokie wynagrodzenie oficjalnie opodatkowane miały być bowiem gwarantem odłożenia wysokich kwot w systemie OFE a co za tym idzie gwarancją dostatniej emerytury z systemu ZUS+OFE. Czytaj dalej

Nie licz na emeryturę z ZUS i OFE – historia polskiego systemu emerytalnego – cz.4

Wróćmy do interesującego wątku czyli hipotetycznej wysokości emerytury z systemu OFE i ZUS. Każdy chyba chciałby wiedzieć jaką emeryturę otrzyma skoro już dziś wie ile co miesiąc zabiera mu się składek do OFE i ZUS (jest to przecież 1/5 jego pensji brutto).
Przyjmijmy założenie że będziemy pracować przez cały okres aktywności zawodowej i że nasze wynagrodzenie będzie mieściło się w okolicach tzw. „średniej krajowej”.
Chwilowo pomijamy wątek kolejnych koncepcji „reformy” „reformy OFE” (sprawą zajmiemy się później), które mogą zaburzyć nasze wstępne estymacje oraz prawdopodobną możliwość bankructwa całego systemu emerytalnego czyli ZUS oraz OFE (z różnych przyczyn, które zostaną jeszcze omówione) przed przysługującą nam wypłatą świadczenia. Nasze szacunki uwzględnią pierwsze emerytury z OFE jakie pojawiły się w roku 2009.

Czy i na jakich zasadach możemy liczyć na wypłatę emerytury (zakładamy że system jest nadal wypłacalny) ?

Podstawowym założeniem uprawniającym nas do wypłaty świadczenia emerytalnego jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który dziś dla mężczyzn wynosi 65 lat a dla kobiet 60 lat (nie mówimy o emerytach mundurowych i innych grupach spec-znaczenia). Problem polega na tym że trwa intensywna dyskusja na temat podniesienia wieku emerytalnego. Osoby odpowiedzialne za system emerytalny zdają sobie sprawę że system bankrutuje i by proces ten powstrzymać lub spowolnić trzeba ograniczyć liczbę uposażonych, którzy w niedługiej przyszłości będą tą emeryturę pobierać. By zmniejszyć wydatki a podnieść wpływy trzeba zmusić ludzi by dłużej pracowali zawodowo. Im więcej będą pracowali tym więcej składek odprowadzą a im dłużej będą pracowali tym krócej będą żyli na emeryturze a co za tym idzie konsumowali swoje składki. Ponieważ wiek emerytalny nie jest zapisany w konstytucji więc zmiana tej granicy nie przedstawia wielkich problemów dla rządzących. Jedynym problemem pozostaje społeczeństwo, które trochę może się zbulwersować – oczywiście jeśli zostanie poinformowane co mu się szykuje. Czytaj dalej

Nie licz na emeryturę z ZUS i OFE – historia polskiego systemu emerytalnego – cz.3

Idąc za ciosem spróbujmy ponownie skupić nieco rozbiegany wzrok (ostatnie wydarzenia i ewentualny dalszy rozwój sytuacji mogą sprawić że nasze rozważania odnośnie emerytur stracą znaczenie pozostając w sferze rozważań akademickich czyli czysto teoretycznych) na temacie OFE a konkretnie czyje są zgromadzone tam środki i jak można się do nich „dobrać” a wszystko to w kontekście dokonanych przez rząd po roku 1999 modyfikacji ustawy o OFE.

Skoncentrujmy się nad aktualnie obowiązującą sytuacją prawną bo stan ten zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat o czym będzie jeszcze mowa. Od chwili startu systemu w 1999 roku kilkukrotnie „majstrowano” przy reformie OFE. Zmiany były dokonywane w latach 2002-3 , 2004-5 , 2007-2009 czyli praktycznie przez cały czas funkcjonowania wspaniałej reformy OFE i miały różny charakter. Oficjalnie zmiany do roku 2005 koncentrowały się na propozycjach obniżki opłaty od wpłacanych składek (bardzo to chwalebne ze strony ustawodawcy), prowizji za „zarządzanie”, liczenia stopy zwrotu i skubaniu klienta przez OFE przy próbie jego ucieczki przed upływem 2 lat od zapisania się do danego OFE. Znacznie ciekawsze zmiany a właściwie dyskusja o nich rozpoczęła się w roku 2007 pod koniec okresu rządów poprzedniej ekipy będącej dzisiaj w opozycji z kulminacją wszelkiej maści pomysłów za czasów obecnej ekipy, która „poprawiła” i wcieliła w życie (na nasze nieszczęście) kolejne regulacje w tej materii. Chwilowo zostawmy kolejne modyfikacje reformy OFE i skoncentrujmy się na tajemniczej skądinąd kwestii dziedziczenia środków, które gromadzą się w OFE.

Przypomnę tylko że jednym z motorów napędzających nowe ofiary do systemu OFE (chodzi o osoby urodzone pomiędzy 1949 i 1968, które miały swobodne prawo wybrać czy chcą być w OFE czy zostać w starym ZUS, osoby urodzone po roku 1968 nie miały żadnego wyboru) było zapewnienie że środki odkładane w systemie OFE podobnie jak i emerytura z tego filaru będą podlegały dziedziczeniu czyli że nie przepadną jak ma to miejsce w ZUS.

Są dwa aspekty dziedziczenia środków wpłaconych do OFE i wynikające z nich odmienne konsekwencje. Inaczej dziedziczone są środki zmarłego członka OFE, który nie osiągnął wieku emerytalnego a inaczej środki zgromadzone przez emeryta, który zgromadził środki w OFE przez okres swojej pracy zawodowej i nabył praw emerytalnych. Dziedziczenie środków jest możliwe tylko w wyniku śmierci członka / emeryta OFE. Inne formy przekazania w/w środków poza system OFE nie wchodzą w grę.

Czytaj dalej