Oszczędzanie na emeryturę – 9 lat do emerytury

Moja koleżanka z pracy przechodzi za 9 lat na emeryturę i chciałaby zacząć oszczędzać, żeby powiększyć wysokość wypłacanej emerytury. 9 lat to krótki okres, więc agresywne metody inwestowania za pomocą, np. funduszy inwestycyjnych akcyjnych odpadają. Zaproponowałem jej oszczędzanie miesięcznie przykładowo 200 zł, poprzez kupowanie 10-letnich obligacji skarbowych za pośrednictwem IKE. Oferta jest dostępna na stronie: http://www.obligacjeskarbowe.pl/.

Postanowiłem przeliczyć o ile zwiększy się jej emerytura dzięki takiemu oszczędzaniu. Do obliczeń wykorzystałem kalkulator dostępny w dziale Kalkulatory. Przyjęta stopa oprocentowania 5,5% w skali rocznej.

Oszczędzając miesięcznie 200 zł przez 9 lat przy oprocentowaniu 5,5% zgromadzimy kapitał w kwocie 27.995,83 zł.

Ze zgromadzonego kapitału w ten sposób, co miesiąc koleżanka będzie wypłacała sobie 200 zł, które będzie stanowiło dodatkową kwotę jej miesięcznej emerytury. Założenie jest takie, że pozostała kwota ze zgromadzonego kapitału będzie nadal pracowała przez kolejne lata na 5,5%. Kalkulator do obliczania przyszłej emerytury na stronie MultiFund.pl nie uwzględnia niestety mojego założenia, że pomimo wypłat emerytury pozostała kwota w dalszym ciągu jest oszczędzana. Do obliczeń przyjąłem więc uproszczenie – wypłata raz w roku 2.400 zł, pozostała kwota jest dalej oszczędzana.

Obliczenia przedstawiają się następująco:

Rok Kapitał Pozostało po wypłacie Pozostały kapitał po roku z odsetkami
1 27 995,83 zł 25 595,83 zł 27 003,60 zł
2 27 003,60 zł 24 603,60 zł 25 956,80 zł
3 25 956,80 zł 23 556,80 zł 24 852,42 zł
4 24 852,42 zł 22 452,42 zł 23 687,31 zł
5 23 687,31 zł 21 287,31 zł 22 458,11 zł
6 22 458,11 zł 20 058,11 zł 21 161,30 zł
7 21 161,30 zł 18 761,30 zł 19 793,18 zł
8 19 793,18 zł 17 393,18 zł 18 349,80 zł
9 18 349,80 zł 15 949,80 zł 16 827,04 zł
10 16 827,04 zł 14 427,04 zł 15 220,53 zł
11 15 220,53 zł 12 820,53 zł 13 525,66 zł
12 13 525,66 zł 11 125,66 zł 11 737,57 zł
13 11 737,57 zł 9 337,57 zł 9 851,13 zł
14 9 851,13 zł 7 451,13 zł 7 860,94 zł
15 7 860,94 zł 5 460,94 zł 5 761,30 zł
16 5 761,30 zł 3 361,30 zł 3 546,17 zł
17 3 546,17 zł 1 146,17 zł 1 209,21 zł
18 1 209,21 zł

Jak widać na powyższych wyliczeniach, koleżanka oszczędzając miesięcznie 200 zł przez 9 lat na 5,5%, będzie mogła wypłacać sobie tą kwotę dodatkowo do emerytury przez 18 lat i 6 miesięcy. Korzyść z oszczędzania moim zdaniem jest duża i warto się tym zainteresować. Wrogiem jest jednak inflacja, która spowoduje, że przez 9 lat oszczędzania i kolejne 18,5, czyli razem 27,5 lat nasze 200 zł straci na wartości. Mimo to warto oszczędzać, zawsze uzyskamy jakieś dodatkowe pieniądze.

Ja osobiście gdybym miał możliwość oszczędzania miesięcznie 250 zł lub wyższej kwoty przez 9 lat, zastanawiałbym się czy nie zaryzykować 50 zł z tych 250 zł – wpłacając je co miesiąc na fundusz inwestycyjny lub nawet 50 zł co dwa miesiące. Wówczas nasz kapitał troszkę by się powiększył, a środki zainwestowane w fundusze inwestycyjny byłyby wypłacane w ostatniej kolejności. Należałoby jednak trzymać rękę na pulsie, pilnować hossy na giełdzie i postarać się kilka lat przed skończeniem się środków podstawowych ulokowanych w obligacje, środki zainwestowane w fundusze inwestycyjne wypłacić (dokonać konwersji na bezpieczny fundusz) i ulokować je na bezpiecznej lokacie. Tą propozycję pozostawiam jednak każdemu do przemyślenia, każdy sam musi podjąć decyzję, czy warto część środków zainwestować agresywnie, bo liczyć musimy się również z możliwą stratą.

Warto przeczytać:

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *