Oszczędzanie a inwestowanie

Oszczędzanie polega na ograniczaniu bieżących wydatków i odkładaniu (lokowaniu) części środków pieniężnych na jakiś cel, który będziemy realizować w przyszłości. Ważnym argumentem do oszczędzania jest to, że nie znamy przyszłości i nie wiemy ile będziemy zarabiać. Przezorność powoduję, że oszczędzamy na tzw. czarną godzinę. Motywuje nas do oszczędzania zapewnienie sobie środków do życia gdy przestaniemy pracować i przejdziemy na emeryturę. Możemy też oszczędzać, bo chcemy sobie w przyszłości kupić jakąś rzecz, której nie jesteśmy w stanie sfinansować z bieżących dochodów.

Inwestowanie jest bardzo zbliżone do oszczędzania, znaczenie tych słów ulega zatarciu w mowie i rozumieniu potocznym. Zatem aby odróżnić od siebie te dwie czynności, można wziąć po uwagę takie czynniki jak czas, ryzyko i cel.

W przypadku czasu można mówić wyłącznie o różnych przedziałach czasowych. Dopiero pierwsze różnice można zauważyć mówiąc o ryzyku, bowiem oszczędzanie uważane jest za bezpieczne, nie mam tutaj mowy o utracie ulokowanych pieniędzy, choć zawsze pozostaje inflacja, które też może spowodować stratę. Inwestowanie wiąże się natomiast z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału, od inwestycji pewnych z małym ryzykiem i zyskiem do inwestycji z dużym ryzykiem i zyskiem. Cel czy motyw jest najlepszym kryterium różnicującym. Oszczędzanie ze względu na cel należy postrzegać jako chęć zabezpieczenia nadmiaru środków, np. przed inflacją oraz czerpania z nich korzyści. Zamiarem oszczędzanie nie jest tworzenie czegoś nowego tylko powiększanie kapitału w przyszłości. Inwestowanie natomiast polega na lokowaniu środków w różne inwestycje mające na celu rozwój, a nie tylko zysk. Dane przedsięwzięcie ma przynosić profity ale również zwiększać wartość jednostki lub procentować doświadczeniem. Dobrym przykładem jest tutaj inwestowanie w siebie.

W naszym serwisie zajmiemy się głównie oszczędzaniem ale również podstawami inwestowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych.


Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *