Archiwa kategorii: Najlepsze lokaty i konta

Najlepsze lokaty terminowe i konta oszczędnościowe – październik 2010 r.

Ranking lokat terminowych i kont oszczędnościowych dla kwoty 10.000 zł według portalu ekonomicznego Bankier.pl

LOKATY 3-MIESIĘCZNE:

1. Getin Bank – Lokata Codzienne z dzienną kapitalizacją odsetek, oprocentowana w skali roku na 4,86%;

2. Open Finance – Lokata Optymalna z dzienną kapitalizacją odsetek, oprocentowana w skali roku na 4,85%;

3. Meritum Bank – Lokata internetowa z kapit. dzienną, oprocent. na 4,6%.

LOKATY 6-MIESIĘCZNE:

1. FM Bank – FM lokata z dzienną kapitalizacją i Open Finance – Lokata optymalna, lokaty w obu bankach z dzienną kapitalizacją odsetek oferujące oprocentowanie w skali roku wynoszące 5,00%;

2. Getin Bank – Lokata  z dziennymi odsetkami i Noble Bank – Lokata Optymalizator II, lokaty w obu bankach z dzienną kapitalizacją odsetek i oprocentowaniem w skali roku 4,86%;

3. Meritum Bank – Lokata internetowa z kapitalizacją dzienna, oproc. na 4,85%.

LOKATY 12-MIESIĘCZNE:

1. Meritum Bank – Lokata internetowa z kapitalizacją dzienną, oprocentowana w skali roku na 5,35%;

2. FM Bank – FM Lokata z dzienną kapitalizacją, oproc. na 5,30%;

3. Open Finance – Lokata optymalna z dzienną kapitalizacją odsetek i oprocentowaniem 5,25%.

Kompletne zestawienie najlepszych lokat terminowych: Czytaj dalej

Pierwszy fundusz indeksowy już dostępny – Ipopema m-INDEKS FIO

Długo czekałem na pojawienie się pierwszego w Polsce funduszu indeksowego (nie ETF). I w końcu od 1 września dostępny jest w ofercie mBanku i MulitBanku indeksowy fundusz inwestycyjny Ipopema m-INDEKS FIO. Oparty jest ona na indeksie MWIG40 czyli indeksie 40 średnich spółek. Zadaniem tego funduszu jest wierne odzwierciedlanie kursu tego indeksu.

Swego czasu czytałem artykuły na portalach finansowych, że już wkrótce będzie dostępny fundusz indeksowy oparty na indeksie WIG20. Jednak się go nie doczekałem. Za to Ipopema m-INDEKS FIO oparty na MWIG40 jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, choć idealnym byłby fundusz indeksowy oparty na indeksie giełdowym WIG. Lepszym dlatego, że WIG odzwierciedla obraz całego rynku, MWIG40 odwzorowuje obraz 40 średnich spółek a WIG20 tylko 20 największych spółek. Z tego wszystkiego w indeksie WIG20 są takie spółki z sektora finansowego i paliwowo-energetycznego, które mają zbyt duży udział. To powoduje, że spadek lub wzrost wartości akcji tych kilku dużych spółek, powoduje znaczne wahania całego indeksu WIG20. Poza tym jak pokazują wyniki historyczne, zarówno indeksy MWIG40 i SWIG80 jak i fundusze inwestycyjne oparte na tych indeksach, w czasie hossy zyskują znacznie więcej niż indeks WIG20 i fundusze na nim oparte. Jednakże w czasie bessy, czyli spadków na giełdzie, bardziej agresywne fundusze inwestycyjne oparte na małych i średnich spółkach – tracą zdecydowanie więcej i charakteryzują się zdecydowanie większymi wahaniami wycen jednostek uczestnictwa.

Fundusze indeksowe są lepszym produktem inwestycyjnym niż otwarte fundusze inwestycyjne, gdyż są tańsze i dają jakoby gwarancję uzyskania stopy zwrotu prawie idealnie porównywalnej z kursem danego indeksu giełdowego. Wśród otwartych funduszy inwestycyjnych wiele jest takich, które w dłuższym horyzoncie czasowym uzyskują stopy zwrotu gorsze niż dany indeks, pomimo że pobierają one wysokie opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa, odkupienie, konwersję czy zarządzanie funduszem. Fundusze indeksowe za to pobierają niewielkie opłaty i prawie idealnie odwzorowują indeks. Dodatkowo otrzymujemy dywidendy.

Fundusz indeksowy Ipopema m-INDEKS FIO dostępny jest w mBanku w ramach SuperMarketu Funduszy Inwestycyjnych. Możemy go nabyć bez opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa, ponoszą niewielką opłatę za zarządzanie. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 1,5% rocznie (dla jednostek klasy A, dostępnych do 100 zł) i 0,8% rocznie (dla jednostek klasy B, dostępnych od 200 tys. zł).

Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem: http://www.rp.pl/artykul/7,529908.html

Najlepsze lokaty terminowe i konta oszczędnościowe – wrzesień 2010 r.

Według comiesięcznego rankingu najlepszych lokat terminowych prezentowanego przez Bankier.pl, aktualnie najkorzystniej jest ulokować 10.000 złotych w bankach:

LOKATY 3-MIESIĘCZNE:

 1. OpenFinance – lokata optymalna – oprocentowana w skali roku 4,85% (z dzienną kapitalizacją odsetek);
 2. GetinBank – lokata z codziennymi odsetkami – oproc. 4,46%;
 3. NobleBank – lokata optymalizator II – oprocentowana 4,455%.

LOKATY 6-MIESIĘCZNE:

 1. OpenFinance – lokata optymalna z codzienną kapitalizacją odsetek, oprocentowana na 5%;
 2. AliorBank – lokata z dzienną kapitalizacją – oproc. na 5%;
 3. FM Bank – FM lokata z dzienną kapitalizacją – oproc. na 5%;
 4. GetinBank – lokata z codziennymi odsetkami – oproc. na 4,86%;
 5. NobleBank – lokata optymalizator II – oproc. na 4,86%.

LOKATY 12-MIESIĘCZNE:

 1. OpenFinance – lokata optymalna – oprocentowana na 5,25% w skali roku;
 2. MeritumBank – lokata internetowa z kapitalizacją dzienną – oproc. na 5,1%;
 3. FM Bank – FM lokata z dzienną kapitalizacją – oproc. na 5,1%;
 4. GetinBank – lokata z codziennymi odsetkami – oproc. na 5,02%;
 5. NobleBank – lokata optymalizator – oproc. na 5,02%.

Najlepsze konta oszczędnościowe

Wśród najlepszych kont oszczędnościowych, na których możemy ulokować 10.000 zł, czołowe miejsca zajmują następujące konta:

 1. Polbank EFG – Konto Mocno Oszczędzające – oprocentowane w skali roku na 5%;
 2. OpenFinance – Konto oszczędnościowe – oprocentowane w skali roku na 4,5%;
 3. Meritum Bank ICB – MeritumKonto Silnie Zarabiające – oproc. na 4,5%.

Chcąc skorzystać z ofert kont oszczędnościowych w powyższych bankach, mamy obowiązek otworzyć konto osobiste. Do niedawna zachwalany przeze mnie EuroBank z 15 rachunkami oszczędnościowymi, uplasował się na 7 miejscu, oferując oprocentowanie 4,05%.

Wszystkie wyżej wymienione lokaty terminowe i rachunki oszczędnościowe umożliwiają ominięcie podatku Belki.

Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ranking-lokat-wrzesien-2010-2203381.html

Najlepsze lokaty terminowe i konta oszczędnościowe – sierpień 2010 r.

Według zebranych przeze mnie informacji, najlepsze konta oszczędnościowe posiadają w swojej ofercie następujące banki:

1. Polbank (konto mocnooszczędzające) oprocentowane w skali roku na 5,5%.

2. Toyota Bank (Konto Click) oprocentowane na 5%.

3. Open Online (konto oszczędnościowe) oprocentowane w promocji na 4,5%.

4. Meritum Bank (MeritumKonto Silnie Zarabiające) oproc. 4,5%. Na koncie trzeba ulokować minimum 1000 zł, natomiast lokując 1013,89 zł na każdym z rachunków, których może być nieskończenie wiele, można uzyskać efektywne oprocentowanie wynoszące 9% w skali roku!

Najlepsze lokaty terminowe z codzienną kapitalizacją odsetek

LOKATY 3-MIESIĘCZNE:

1. NeoBank – Lokata Codzienna aka Kamila – oproc. na 5,3% w skali roku przy ulokowanych minimum 1000 zł. Lokując 1067,46 zł można uzyskać efektywne oprocentowanie 5,47% w skali roku.

2. Open Finance – Lokata optymalna – oproc. na 4,85% w skali roku przy ulokowanych minimum 500 zł. Jeśli ulokujemy 564,44 zł, osiągniemy efektywne oprocentowanie 5,17% w skali roku.

3. Genin Bank – Lokata z codziennymi odsetkami – oproc. na 4,46% w skali roku przy ulokowaniu min. 1000 zł. Lokując na lokacie kwotę 1022,99 zł, osiągniemy efektywne oprocentowane wynoszące 4,64% w skali roku.

LOKATY 6-MIESIĘCZNE:

1. NeoBank – Lokata Codzienna Bis – oproc. na 5,35% od 1000 zł. Oprocentowana dla kwoty 1067,46 zł na 5,47%.

2. Open Finance – Lokata optymalna – oproc. na 5% od 500 zł. Najlepiej ulokować 547,51 zł – uzyskamy efektywne oprocentowanie wynoszące 5,33%.

3. Genin Bank – Lokata z codziennymi odsetkami – oproc. na 4,86%, dostępna od 1000 zł. Najwyżej oprocentowana dla kwoty 1013,89 zł – 5,04%

LOKATY 12-MIESIĘCZNE:

1. Open Finance – Lokata optymalna – oprocentowana 5,25% w skali roku i dostępna od 500 zł. Najkorzystniej ulokować kwotę 521,43 zł, gdyż można uzyskać efektywne oproc. 5,60%.

2. Meritum Bank – Lokata internetowa z kapitalizacją dzienną – oproc. 5,10% i dostępna od kwoty 3000 zł. Lokując 3064,63 zł, osiągniemy efektywne oprocentowanie wynoszące 5,16%.

3. Getin Bank – Lokata z codziennymi odsetkami – oproc. 5,02% w skali roku dla kwoty minimum 1000 zł. Najlepiej ulokować kwotę 1054,29 zł, gdyż uzyskamy oprocentowanie 5,19% w skali roku.